A Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület (DARKE) 2002. december 13-án alakult meg, a Magyar Népművelők Egyesülete Békés megyei Területi Szervezetének jogutódjaként.

A megye közművelődési szakemberei hosszú idő óta tervezték, hogy az eredményesség, céljaik jobb megvalósítása érdekében önálló jogi személyiségű megyei (regionális) civil szervezetet kellene létrehozni, az eddig meglevő tagszervezeti forma helyett.

Ezt a döntést erősítette meg a Népművelők Vándorgyűlésének azon állásfoglalása, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete a jövőben kisebb közigazgatási területek önálló szervezeteinek szövetségévé szeretne átalakulni.

A Békés Megyei Bíróság 2184. tételszám alatt nyilvántartásba vette közhasznú szervezetként a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesületet 2003. január 20-án.

Az egyesület alapszabályában megfogalmazta tevékenységi körét, céljait, feladatait:

 Az Egyesület célja: 

 1. Támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek egy-egy települést, kistérséget, Dél-alföldi régiót átfogó kulturális fejlesztésre irányulnak.
 2. Összefogja, segíti a Dél-alföldön működő közművelődési intézményeket és civil szervezeteket, képviseli az ott dolgozók szakmai érdekeit.
 3. Tevékenysége révén újszerű kezdeményezéseket indít a közművelődés területén, valamint eljuttatja a művelődési házakban, közművelődés területén dolgozóknak az aktuális, korszerű információkat.

  Az Egyesület célja, feladata az 1997.évi CLVI. tv. 26.§. alapján:

 • kulturális tevékenység,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális örökség megóvása,

Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet az 1997.évi CXL. a közművelődésről szóló törvény 76.§. és 85.§. határoznak meg, illetve a törvény alapján a helyi és megyei önkormányzatoknak kell ellátnia.

 

Az Egyesület tevékenysége:

A célkitűzések megvalósítása érdekében

 • képzéseket és továbbképzéseket szervez,
 • feltárja és megismerteti a települések környezeti, szellemi, művészeti értékeit és hagyományait,
 • segíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését,
 • kiemelt feladatának tekinti az ifjúsági korosztály közéleti nevelését,
 • elemzéseket, fejlesztő programokat készít és hasznosít a közművelődési tevékenységgel összefüggésben,
 • megyei, regionális, országos, nemzetközi közművelődési rendezvényeket szervez,
 • gyűjti, összesíti és továbbítja a közművelődési információkat,
 • a szükségletek alapján munkacsoportokat hoz létre, amelybe külső szakembereket is felkér,
 • kapcsolatot tart országos, regionális, megyei, kistérségi hatáskörű szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.  

Bár szervezetünk, mint bemutatónkban jeleztük, nem nagy múlttal rendelkezik, azonban jogelődje az elmúlt több mint tíz év alatt magas színvonalú szakmai tevékenységével kivívta a megye, a régió önkormányzatainak, intézményeinek, civil szervezeteinek elismerését.

TÁMOGATÓINK :