Az esemény megnevezése: Játékos vetélkedő az általános iskolák diákönkormányzatai részére
Időpont: 2015. november-december
Az általános iskolák diákönkormányzatai részére már tizenötödik éve hirdettük meg ezt az eseményt azzal a céllal, hogy ráirányítsuk a figyelmet a gyermeki jogokra. A játék lebonyolítása hagyományosan, idén is két fordulóban történt. Az első forduló feladatait a Békés Megyei Hírlap jelentette meg immár hagyományosan, a második fordulóba a megoldott feladatokkal lehetett bekerülni.
Ebben az évben a bekerült csapatokkal (6 csapat) nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, az aktív diákönkormányzatok tagjainak sokféle elfoglaltsága van. Ezen kívül az is akadályozta játékunkat, hogy több szülő jelezte, gyermekének külön – fizetett – elfoglaltságát nem engedi elcserélni vagy elhagyni. Így a csapatokkal egyeztetve, második fordulóban is beküldős, írásbeli feladatokat oldottak meg a jelentkezők. 
A megoldások arról tanúskodnak, hogy szükséges a gyermeki jogokra is ráirányítani a figyelmet, mint ahogyan más fontos dologra is felhívják a figyelmet a világnapok. Reméljük, hogy ezek az ismeretek tettekre is sarkallnak egyéneket és közösségeket.
A résztvevő csapatok megoldásai megérkeztek határidőre és tartalmazták a kiadott feladatok megoldásait.
Az ötfős csapatok nagyon hasznos javaslatokat gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy az ifjúság számára hogyan lehetne még élhetőbbé, kellemesebbé tenni a környezetet; milyen programokkal lehetne bővíteni a kínálatot kulturális és sport területen; miként növelhető a közlekedés biztonsága a gyermekkorúak számára stb. 
A javaslatokon túl a csapatok azt is leírták, hogy ki/k/nek a bevonásával képzelik el javaslataik továbbítását az érdekeltekhez: önkormányzati képviselő, diák-képviselő vagy éppen a polgármester lehet a közvetítő illetve a cél-személy. A javaslatokban szerepel az esélyegyenlőség megteremtésének vágya pl. a Jaminában élők, faluban élők közlekedési és kulturális lehetőségeinek biztosítása iskolabusz alkalmazásával. Arra is kellett megoldást adni a csapatoknak, hogyan képzelik el társaik tájékoztatását a gyermeki jogokról. Mint mindenben, ezen a téren is igen kreatívak a fiatalok! Tíz-tizenöt perces előadást, csoportfoglalkozást, osztályfőnöki órát vagy éppen egymásnak készített kiselőadást is el tudnak képzelni a témában. Nagyon ötletesen a dobozi csapat például megvitatná szüleik nevelési módszereit, mit tesznek helyesen és mit nem!
A beérkezett javaslatokat a zsűri 2015. december 10-én értékelte, majd ezt követően a díjakat az I-III. helyezetteknek – egyeztetett időpontban elvittük, s az iskolában adtuk át. 
Köszönjük a részvételt, a javaslatokat, a patronáló tanárok segítségét és a támogatók hozzáállását.
 
Médiamegjelenés: http://www.beol.hu/bekes/kozelet/gyermekjogok-vilagnapja- jatekra-varjak- a-diakokat-638115